Patent Tescili Hizmetlerimiz

Bir buluş veya ürünün ortaya çıkması sırasında patent çok büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü hakların güvence altına alınmasını sağlamaktadır. Genel anlamda buluşu yapan ya da ürün üreten kişi, bu ürünün çoğaltılması ve pazarlanması gibi alanlarda alınmış olan bu sistem sayesinde hak sahibi olmuş olur. Sahibinden başka kimse bu ürünün benzerini veya bu ürünün satışını yapamaz. Elbette ki burada tüm hakların yasal olarak ürün sahibine verilmesi ve güvence altına alınması gibi bir durum söz konusudur. Ancak şunu da bilmek gerekir. Marka tescili, hizmet veya malı korurken patentin kapsamı buluş ya da yeni bir üründür. Burada marka tescili ile karıştırılmaması ve dikkat edilmesi gerekmektedir.

Patent Nedir?

Patent hakkı, genel anlamda bir ürünün sahibi ya da ürünü belirli bir süre daha atabilme iptal edebilme gibi hakları veren ve bunun yasal bir koruma altında alan bir belgedir. Koruma sürelerine göre 3 farklı modelde karşımıza çıkmaktadır. Bunlar incelemeli, incelemesiz ve faydalı model olarak isimlendirilmektedir. Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan faydalı model kelimesi sanayide kullanılan bir ürünün sahibine pazarlama hakkının belirli bir süre boyunca tanınması anlamına gelmektedir. Bu korumanın diğerlerine göre daha ucuz ve kolay olduğu için özellikle küçük ve orta sanayi kuruluşları tarafından sıklıkla tercih edildiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Patent Tescili İçin Önemli Kriterler

Patent tescili ile ilgili olarak önemli 3 kriter bulunmaktadır. Birincisi yeniliktir. İkincisi, tekniğin kullanılırken öteye geçilmesi ve aşılması durumudur. Üçüncüsü ise sanayiye uygulanabilirliktir. Burada başvuru yapmadan önce yazılı veya uygulanarak açıklanmış olan mutlak bir yenilik olarak karşımıza çıkması gerekmektedir. Önemli olan noktalardan bir tanesi de buluşun teknik alanlarda bir uzman tarafından veya net bir şekilde ortaya çıkarılmayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olması olarak kabul edilmektedir. Sanayi uygulanabilirlik açısından da burada buluşun tümü ile teorik olmak yerine pratik olarak uygulanabilirlik özelliği taşıması anlamına gelmektedir. Bu 3 kriteri üzerinde taşıyan buluşlar gerekli işlemler için başvuruda bulunabilir. Bu hakkı alabilirler. Elbette ki bununla ilgili olarak daha detaylı bilgiler almak ve çok daha detaylı şekilde işlemler gerçekleştirmek için firmamıza ulaşabilirsiniz.

İncelemeli Patent

İncelemeli Patent başvurusu sonrasında belge aldığınızda bu belgeyi aldığınız gün itibari ile...

Uluslararası Patent Tescili

Türkiye içerisinde tescillenen patent sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları çerçevesinde...

Patent Tescili Nedir?

Kimse tarafından bilinirliği olmayan bir ürünü ortaya çıkarak, üretimini, yönetim şemasını...

Patent Başvurusu

Buluşunuzu koruma altına almadan önce yani Patent başvurusu gerçekleştirilmeden önce...

Patent Başvuru Süreci

Buluş sahibi tarafından icat edilen bir ürünün korunması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından...

Patent Belgesi

İncelemeli Patent Belgesi” sahibi olan kişi veya kurumlar için belgeyi almış olduğu tarih itibari ile...