Sıkça Sorulan Sorular

Marka Kısaca; Bir işletmenin ismini, ürün ve hizmetlerini, diğer işletmenin isminden ürün ve hizmetlerinden yasal olarak ayırmasına ve tescili sağlanmış markanın üstünlük sağlamasını hak sahibi olmasını sağlamaktadır. Kişi adları, sözcükleri, sayılar ve benzeri işaretler markayı oluşturmaktadır. Marka, çizimlerle görüntülenebilir veya benzer biçimlerle ifade edilebilir. Baskı yöntemi ile yayınlanabilir, çoğaltılabilir, her türlü işareti içerebilir.

Patent tescili alınmış olan veya Patent tescili olmayan bir buluş için üretim yapılabilmektedir. Ama patentli bir buluş, buluş sahibinin izni olmaksızın başka kişi veya kurumlar tarafından üretilemez, satılamaz, iç yada dış ticareti gerçekleştirilemez. Patentli bir ürün ile ilgili başvuru sahibinden izin alınmadan yapılacak olan faaliyetlerde yasal olarak cezai yaptırımlar bulunmaktadır.

Özel Haklar; Başvurusu gerçekleştirilmiş olan patentler sadece sahibine özel olup, başvuru tarihi itibari ile 20 yıl içerisinde buluşun kullanımını, üretilmesini ve satılması ile ilgili hakları kapsamaktadır.

Pazarda Güçlü Alan;Özel hakların elde edilmesi sayesinde, başka kişi veya kurumların tescilli olan patentimiz sayesinde ticari kullanımını engelleyebilmektedir. Rekabet gücünüzü arttırarak pazardaki yerinizi üst sıralara taşıyabilirsiniz.

Yatırımların kara dönüşmesi;Ürünleri üretmek ve geliştirmek amacıyla ciddi miktarda zaman ve para yatırımı yapılmaktadır. Patent koruması sayesinde sağlanmış olan özel haklar ile yatırımlarınız işle ilgili harcamalarımızı kara dönüştürebilirsiniz.

Buluş ile alakalı lisans veya devir anlaşması yapabilme imkânı; Buluşunuzun üretimini kendiniz yapmak istemiyorsanız, başka bir firma ile lisans veya devir anlaşması sağlayarak gelir elde etmeniz mümkündür.

Pozitif İmaj;Patent sayınızın fazla olması, iş ortaklarınız ve yatırımlarınız tarafından firmanızın yüksek seviyede uzmanlığa sahip olduğunu, teknolojik olarak da kapasitenizin bir göstergesi olarak algılanacaktır. Bu sayede Pazar değerinin yükselmesi sağlanacaktır.

Markanın tescil işleminin marka sahibi tarafından gerçekleştirilmesi halinde marka; Sadece tescil eden kişi veya kurum adına tescillenir ve haksız kullanımın önüne geçilmesi anlamına gelir. Türk Patent ve Marka Kurumuna gerçekleştirilen başvurular TÜRKPATENT tarafından incelenir. İncelemesi olumlu geçen marka, tescil edilebilmesi amacıyla üçüncü şahıslarında iki aylık süre ile yayınlanması sağlanır. İki aylık süre içerisinde itiraz edilmeyen markaların TÜRKPATENT tarafından kesin olarak kabul edilmesi ve belgeye bağlanması sağlanır.

Patent ve Faydalı model başvuruları; başvuru tarihi itibari ile 18 ay sonrasında yayınlanmaktadır. Başvuruyu yapan sahip; erken yayın talebinde bulunursa, faydalı model başvuruları için talep edilen tarihten sonraki ilk yayın tarihinde, Patent başvuruları ise araştırma talebi yapıldıktan, talebe ilişkin ücretler ödendikten sonra erken yayınlanması mümkündür. Başvuru sahibi erken yayınlama isteği başvurusu yapması sayesinde işlem sürecinin kısalmasını, yayın ile korunma sürecinin daha etkin bir özellik kazanmasını sağlamaktadır.

Nasıl ki sektörlerin bir isimleri varsa marka tescil işlemleri için de bu sektörlerin mal ve hizmetlerini kapsayan bir sınıflandırma sistemi bulunmakta ve buna göre markanın korunması sağlanabilmektedir. 45 sınıftan oluşan, mal ve hizmet sınıf listesi 1995 yılında kabul edilen “Marka Tescili amacıyla mal ve hizmetlerin uluslararası sınıflandırmasına konu olan Nis Anlaşması” nedeniyle NİCE sınıfları olarak adlandırılmaktadır.

Marka tescil işlemlerine başlanmadan önce marka sınıf listesi detaylı bir şekilde incelenerek marka için gerekli olan mal ve hizmet alanları belirlenmelidir. Marka başvurusu yapılmadan önce ön araştırma yapılırken belirlenecek olan sınıflarda araştırma yapılacak olup, daha önce aynı sınıfı kapsayan markanın veya tesciline engel olabilecek seviye de markaların durumları araştırılacaktır. Araştırılması sağlanacak olan markalarda dikkat edilmesi gereken bir husus da daha önceki sınıf listesi yürürlükteyken tescil edilmiş olan bir markanın günümüzdeki sınıf listesindeki numaralarında değişiklik olabilmesi mümkündür. Markanın ilk kabulünde 42 sınıftan oluşan mal ve hizmet sınıf listesi 2000 yılından sonra 45 sınıflı olarak değiştirilmiştir.

Bilgisayar programları için buluş niteliğinde olmadığından ötürü patent verilemeyecek konular arasında belirtilmek zorunluluğu vardır. Doğrudan bilgisayar üzerinde çalıştırılan yazılımlar için patent alınamaz. Ancak bir makine yardımı ile çalışan bir yazılımsa patent alınabilmesi mümkündür.

Bir firmanızın olmaması demek, bireysel yani şahsi olarak marka başvurusu yapamayacağınız anlamına kesinlikle gelmemektedir. Marka tescil başvuruları şahıslar adına da yapılabilir ve tacir olma durumları da bulunmamaktadır. Ancak tescil olan markanın, tescil aldığı tarih itibari ile süre gelen beş yıl içerisinde, haklı bir nedeni olmadan kullanım sağlaması veya beş yıllık süre içerisinde kesintisiz ara verilmesi halinde marka mahkeme kararı ile iptal edilebilmektedir.

Üçüncü kişilerin marka sahibine açacakları iptal davaları sınai mülkiyet hakları mahkemelerinde değerlendirilerek karara bağlanmaktadır. İptal kararları ile karşılaşmak istemiyorsanız beş yıllık süre ile kullanılacak bir konumda olmanız ve kullanmayacağınız gereksiz olan sınıflar için başvuru yapmamanızı tavsiye etmekteyiz.

Başvuru işlemlerini ve sonraki işlemler için e-posta yolu ile iletişim sağlayabiliriz.

Marka başvurusu için Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli olan evrakların girişi yapıldığı an itibari ile koruma süresi başlar. Bu süre yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniye olarak kayıt altına alınmaktadır.

İki marka başvurusu aynı anda kesinlikle yapılamaz. Bu yüzden başvuru sahipleri ön yazı talebinde bulunabilir, marka tescil belgesi düzenleme işlemine kadar geçen süre içerisinde yapacakları işlemlerde bu ön yazıyı kullanabilirler. Örneğin; TSE Başvuruları, .COM.TR Alan adı tescilleri ve benzeri işlemlerde kullanılması mümkündür.

Marka başvurusunu işleme aldığını gösterir belge aynı gün içerisinde alınmaktadır. Ön yazı talepleriniz için yoğunluk durumuna bağlı olarak belge 3 veya 4 gün içerisinde hazır olmaktadır.

Yapılmış olan patent veya faydalı model başvurunuz Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından alındıktan sonra en fazla 1 ay içerisinde, başvurunun alındığına ve eksikliğinin olup olmadığı hakkında bir yazı hazırlayarak tarafınıza gönderilir. Sonraki işlemler için tarafınıza yazılı olarak bildirilmektedir. Patent ve faydalı model için koruma süresi başvuru tarihi itibari ile başlamaktadır. Patent veya Faydalı model başvurusunun belgesi alınması için belli bir süre bulunmamaktadır. Başvuru sonrasında gelişen duruma göre belge alma zamanı değişiklik gösterebilmektedir. Bu konuda ayrıntılı bilgi almak için bizi arayabilirsiniz.

Marka tescil başvurusu için birden fazla şahıs veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilmektedirler. Başvuru da bulunan her sahip için ayrı ayrı sahip numarası oluşturulur. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından başvuru dosyaları hazırlanır. Daha sonrasında aynı şahıs ya da tüzel kişilerin yapacakları başvurularda sahip numarası üzerinden sahip takibi ve tanınmışlık sağlanmış olur.

Marka korunması sadece; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için veya sınai veya ticari faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişilerce veya Paris Sözleşmesi, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması’na taraf olan devlet vatandaşlarının marka başvurularının korunması geçerlilik kazanır.

Yukarıdaki anlatılan paragraf ile alakalı olmamakla beraber, Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan kişiler, kanunen veya fiilen marka koruması tanınmış yabancı devletlerin gerçek veya tüzel kişilerinin karşılıklılık ilkesi uyarınca Türkiye’de marka korumasından aynı şekilden yararlanabilirler.

Patent veya faydalı model tescili gerçekleştirildiğinde başvuru yapıldığı tarih baz alınarak 1 yıl sonrasında korumanın devam edebilmesi için varsa marka patent ofisinize yoksa Türk Patent ve Marka Kurumuna ödemenin yapılması gerekmektedir. 1 yıllık sürelerle ödenecek olan ücret ödenmemesi halinde süre bitiminden sonraki 6 ay içerisinde gecikmeli olarak ödenebilmektedir. Bu süre içerisinde de ödenmez ise patent veya faydalı model hakkı son ödeme tarihi ile son bulacaktır.

Marka tescili başvurusu yapıldığı gün itibari ile koruma altına alınır ve tescil tarihine tekabül eden 10. yılda bir kez olmak kaydıyla yenilenmesi gerekmektedir.  Marka tescili mülk olarak da düşünülebilir, devredilebilir, satılabilir, miras olarak varislere geçebilir. 10 yıllık süreç dolmadan 6 ay önce yenileme başvurusu gerçekleştirilebilir. 10 yıllık sürenin dolmasının ardından yenileme yapılması isteniyorsa cezalı harç ücreti ödenerek işlem yapılabilmektedir.

İncelemeli patent 20 yıl süre ile İncelemesiz patent 7 yıl süre ile Faydalı model 10 yıl süre ile koruma sağlamaktadır.

Marka tescil işlemleri için gerekli olan maliyeti iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Türk Patent ve Marka Kurumunun marka başvurusu için almış olduğu sınıf başına harç ücreti sabittir, yılda bir kez değiştirilir, Türk Patent ve Marka Kurumunun sitesinde resmi harç ücretleri olarak yayınlanır. Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılacak olan başvurularda vekil ücretleri değişiklik gösterebilir.  Bu tamamen marka tescil firmalarına veya marka vekillerine özgüdür. Bir vekilin maliyeti diğeri ile aynı olması mümkün değildir.

Başvurusu yapılacak olan markanın sınıf sayısına bağlı olarak başvuru harcı belirlenerek yatırılmakta, marka ile ilgili belge kararı verildiğinde belge düzenleme noksan harcı yatırılmalıdır. Bu harç bedeli de yine sabit olup sınıflara göre değişiklik göstermez.

Patent sahibi başvuru yaptığı buluş için patentin verilmesine dair Resmi Patent Bülteni’nde yayınlandığı an itibari ile üç yıl boyunca patent sahibi tarafından kullanılmak zorundadır. Kullanım değerlendirmesinde Pazar şartları göz önünde bulundurulmaktadır. Standartlara uygunluk, farklı alanlarda yeni uygulamaların yapılmasına ihtiyaç kalmaması gibi teknik, ekonomik veya hukuki sebepler patentin kullanılmamasının haklı sebepleri olarak kabul edilmektedir. Patent konusu olan bu buluşun kullanılmasını engelleyecek türden kabul edilen bu sebepler, patent sahibinin kontrolü ve iradesi dışında gerçekleşen sebeplerdir. Patentin kullanılmamasına karşı haklı sebepler bilgi ve belgeler, patent sahibi tarafından patentin verildiğine ilişkin ilanın ilgili bülten yayımlandığı tarihten itibaren üç yıl içerisinde Türk Patent ve Marka Kurumuna verilerek Patent siciline işlenmesi sağlanmaktadır.

Marka bir işletmenin mal ve hizmetlerini, başka bir işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırt etmesi sebebi ile kişi adları dâhil olmak üzere sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer bir şekilde ifade edilen, baskı yolu ile yayınlanan ve çoğaltılabilen her türlü işareti içermektedir. Bu yüzden kişi adlarının veya isimlerinin marka olarak tescil edilmemesi için bir engel bulunmamaktadır.

Örnek vermek gerekirse Seda SAYAN, Cem YILMAZ, Beyazıt Öztürk gibi bir çok ünlü sanatçı ismini marka olarak tescil ettirerek koruma altına almıştır. Sayın Beyazıt ÖZTÜRK ‘e ait olan isim marka tescili ile koruma altına alınabildiği gibi; “Beyazıt ÖZTÜRK 2018” veya “Beyazıt ÖZTÜRK Show” gibi isimleri de marka tescili sayesinde koruma altına alabilir.

Sanatçılar dışında gerçek kişi olarak faaliyet gösteren tacirler de çalıştıkları faaliyet alanındaki isimleri de koruma altına alabilirler. İnşaat, Medya, Gayrimenkul sektöründe bu örnekler oldukça fazladır.

Patent aldığınızda her ülkede korunma elde etmiş olmazsınız. Buluşunuz için her ülkede geçerli olan ulusal yasalar neticesinde koruma elde edebilirsiniz. Buluşunuzun patent ile koruma altına alınabilmesi için istediğiniz her ülke de tek tek patent başvurusu yapmanız gerekmektedir. Dünya Patenti ya da Uluslararası Patent gibi bir hedef olmakla birlikte bu hedefe hala ulaşılamamıştır. Birçok ülkede başvuru yapabilmeyi sağlayan, işlemleri standartlaştırıp kolay hale getiren uluslararası anlaşmalar bulunmaktadır. PCT (Patent Birliği Anlaşması) Dünya üzerindeki çoğu ülkeyi kapsayarak EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) Avrupa sathında otuzun üzerinde ülke de patent koruması sağlaması için kolaylaştırılmış düzenlemeler getirilmiş sistemlerdir.

Markaların tescil edilebilmesi için gerekli süreyi kesinlikle net olarak belirtmemiz mümkün değildir. Marka başvurusuna istinaden gönderilen evraklar incelenerek şekil inceleme sürecine girerek başvuru alındı yazısı düzenlenir. Eşya listesi düzenlenir, marka uzmana gönderilir, uzman kararına göre marka üçüncü şahıslarında görebileceği ve itiraz edebileceği marka bülteninde yayınlanır. Bültende herhangi bir itiraz gelmez ise markanın tescil edilmesinin kararı alınır. Ortalama bir süreç söylemek gerekirse bir marka tescili 6 ila 7 ay sürmektedir.

Markanın tescil olması için en çok vakit kaybı olan süreç, uzman incelemesi ve itiraz gelmesi (uzman kararına itiraz, yayına itiraz) durumlarıdır. Marka tescil sürecinin uzamaması için başvuru öncesi markanın ön araştırılma işleminin en ince ayrıntısına kadar değerlendirilerek incelemesi gerekmektedir. Markanın ön araştırması marka vekilleri veya marka tescil ofisinde çalışan marka uzmanları tarafından yapılması sizler için oldukça önemlidir. Çünkü bir uzmanın markanızı araştırması ve gerekli tespitleri yapması halinde markanın alınıp alınamayacağının, olası risklerin ve marka başvurusu yaparak harcayacağınız maliyetin buna karşılık verip vermeyeceğini raporunu ücretsiz olarak marka tescil ofislerinden alabilirsiniz. Marka tescil ofisleri haricinde ön araştırma talebini Türk Patent ve Marka Kurumuna da yapabilirsiniz. İnternet ortamından yapılan başvurularda yeni dönem başvurularının bir kısmı sisteme yansıtılmadığından ötürü görünmemekte ya da marka sınıf listesinin oluşmamasından ötürü yorum yapılamamaktadır. İnternet üzerinden yapılan ön araştırma da sınıfı girilmemiş benzer marka ile karşılaşılması durumunda, Türk Patent ve Marka Kurumuna marka ön araştırma başvurusu yapılması oldukça önemlidir. Bilgi Patent bu konuda uzman kadrosu ile markanızın ön araştırmasını yapabilir ve diğer süreçleri de takip ederek sorunsuz bir şekilde markanızın tescil edilmesini sağlayabilir. Bu konuda hizmet veya bilgi almak için lütfen bizi arayınız.

Buluş sahibi; Buluşu için birden fazla ülkede korunmasını talep ediyorsa, ilk patent başvurusunu herhangi bir ülke de yapmasının ardından 12 aylık süre içerisinde aynı buluş için başka bir ülke de başvuru yapma hakkına sahip olacaktır. Bu hakka rüçhan hakkı denilmektedir. Rüçhan hakkı öncelikli anlamına gelmektedir. İlk kez başvuru yapacaklar için rüçhan hakkı söz konusu olmamaktadır.  Daha önce yapılmış başvurular için rüçhan hakkı söz konusu olmaktadır. Başvuru sahibi herhangi bir ülke de yapmış olduğu başvuru tarihi neticesinde, başka bir tarihte yapacak olduğu başvuru tarihi arasında üçüncü kişiler tarafından buluş konusuna benzer bir konu ile alakalı patent başvurusu yapılırsa, o başvuru karşıt doküman olarak gösterilemez.

Buluş sahibi; yararlanmak istediği rüçhan hakkını başvurusu ile birlikte ya da başvuru yaptığı tarih sonrasında gelecek olan iki ay içerisinde talep edebilmektedir. Rüçhan hakkı belgesini, patent başvurusu yaptığı tarihten itibaren üç ay içerisinde vermezse rüçhan hakkından yararlanma talebinde bulunmadığı göz önüne alınır.

Yabancı ülkelerde Patentin verilebilmesi için yapılan başvurunun farklı ülkelerde olup olmadığına bakılmaz buluş sahibi birden fazla rüçhan hakkı talebinde bulunabilmektedir.

Marka başvuru işlemlerinde, marka ile birlikte Logo (şekil) veya slogan tescili yapılabileceği gibi, tek başına slogan veya Logo (şekil) başvurusunda bulunulabilir. Tescilini gerçekleştireceğiniz slogan veya Logoların yazı karakterleri, büyüklüğü ve renkleri ayırt edici unsur olarak görülmemekte olup ayrı renklerde Logo ve Sloganlar için yeniden bir tescil başvurusu gerekmektedir.

Markalar; tanınırlıklarını ve akılda kalıcılıklarını sürekli olan ön planda tutabilmek için kullanmış oldukları Logolar (şekil ibareler) tek başına bir ürün grubunu temsil eden taciri işaret edebilmektedir. Bu konuya örnek olarak spor giyim markalarını ve amblemlerini örnek gösterebilmemiz mümkündür. Spor ayakkabısı üreticisi olan iki markanın Logoları göz önüne alındığında, kullanılmış olan amblemler tek başına bile birçok tüketicinin markayı anımsamasını sağlamaktadır.

Logo tasarımı yapılmadan önce hizmet verilecek olan ürün ve hizmetlerin sınıfının belirlenmesi, hitap edeceğiniz müşteri kitlesinin özelliklerini öğrenmeniz ve basılı yada görsel tanıtım materyal yöntemlerinizi dikkate alarak çalışma gerçekleştirmeniz sizin için oldukça önemlidir.

Logo veya Slogan tescilinin gerçekleştirilmesi de markanızın tesciline verdiğiniz önem kadar değer taşımaktadır. Logo, şekil, amblem veya slogan gibi ürününüz veya hizmetleriniz ilgili tanıtıcı unsurları da koruma altına alabilirsiniz.

Logo veya Slogan tescili işlemleriniz için Bilgi Patent olarak sizlere en iyi hizmeti verebileceğimizden emin olabilirsiniz.

Patent ya da Faydalı Model haklarının korunması ile ilgili ihlal ve tecavüz halleri olması durumunda suçlar üç ayrı gruba ayrılmış ve her biri için ayrı cezai hükümlülükler getirilmiştir.

Birinci grupta; Patent veya faydalı model hakkı sahibi belirtmesi gereken kimlik bildirimini gerçeğe aykırı olarak yapılması; Patent ya da faydalı model koruması olan bir eşya ambalajı üzerine konulmuş patent veya faydalı model koruması olduğunu belirten işaretin, yetkisi olmadan kaldırılması. Bir kişinin kendisini haksız bir şekilde patent, faydalı model başvurusu ya da patent faydalı model hakkı sahibi olarak kendisini göstermesi durumlarında suçlular hakkında bir yıldan iki yıla kadar hapis cezasına veya 14 milyar liradan 27 milyar liraya kadar her iki tarafa da ceza uygulanabilmektedir.

Markaların bir başka kişi veya kuruma devredilmesi mümkündür. Devir sözleşmesinde marka tescil numarası, tescil tarihi, devrinin gerçekleştirilmesi istenilen sınıflar ve marka açık bir şekilde belirtilmelidir. Devir sözleşmesi noter huzurunda imzalanmalı ve devreden ve devir alan taraf noterde hazır bulunmalıdırlar. Devir edilmesi istenilen marka tamamen veya kısmi bir şekilde devir edilebilir. Devir işlemi noter tarafından tamamlansa bile Türk Patent ve Marka Kurumuna dilekçe olarak gönderilmez ve kayıtların güncelliği sağlanamazsa marka devri geçersiz sayılmaktadır.

Tescilli olan marka devir edilmesi durumunda devreden kişi veya kurumunun devrettiği marka dışında aynı veya ayırt edilmeyecek seviye de benzer olması aynı zamanda mal ve hizmetler içinde başka markaların bulunması halinde bu markalarında devri gerçekleştirilmektedir.

Markanızı devir etmeyi düşünüyorsanız Bilgi Patent olarak sizlere uzman marka vekillerimiz ile yardımcı olabilmekteyiz.  İletişim bilgilerimizde yer alan WhatsApp numaralarımızdan veya sabit telefon numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz.

Patent ile korunabilecek buluşlarda aranan kriterler şu şekildedir;

Yeni olması.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması.

Sanayiye uygulanabilirlik.

Yenilik; başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı veya sözlü uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.

Tekniğin bilinen durumunun aşılması ”konusunda uzman bir kişinin kolay bir şekilde düşünerek uygulamaya koyamayacağı” niteliğini taşımaktadır.

Sanayiye uygulanabilirlik; Buluşun tamamıyla kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.

Bu saydığımız üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunmaktadırlar.

10.01.2017 tarihi öncesinde Rüçhan (Öncelik) hakkı 556 sayılı KHK’daki öngörülen sebepler dolayısı ile rüçhan hakkı sahibi başvurunun daha sonraki bir tarihte yapılmış olsa bile önceki başvurulara istinaden daha önceden yapılmış olarak sayılması. Bir diğer deyişle rüçhan hakkı başvuru sahibinin belirtilen süre içerisinde başvuru yapması sayesinde yapılan diğer başvurulardan önce olmasını sağlamaktadır. 10.01.2017 sonrasında 556 kanun hükmünde kararname Sınai Mülkiyet Kanunu olmuştur.

Rüçhan hakkı, aynı markanın farklı bir ülkede usulüne uygun olarak başvurusunun yapılması halinde yada sergilerde teşhir hakkından oluşmaktadır.

Altı aylık süre içerisinde, rüçhan hakkı kullanılarak başvuru yapılması halinde, rüçhan hakkı doğduğu tarih itibari ile bir başka şahıs veya kurumun yapacak olduğu aynı kapsamdaki başvurular ve bunlar adına yapılacak olan marka tescillerinin hükmü geçersizdir.

Aşağıda yer alan maddeler buluş niteliğinde olmadığından ötürü patent kapsamı dışında kalmakta ve bunlarla ilgili koruma talep edilmesi halinde patent verilemeyecektir.

A – Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları;

B – Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar;
C – Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları;

D – Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller.

E – İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. (e) bendindeki hüküm bu usullerin herhangi birinde kullanılan terkip ve maddeler ile bunların üretim usullerine uygulanmaz.

Aşağıda belirtilen buluşlar patent verilerek korunmaz:

A – Konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar.

B – Bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri.

Türk Patent ve Marka Kurumunda sınai haklarla ilgili konularda, müvekkilleri temsil eder, danışmanlık hizmeti sunar ve sınai hakların korunmasını sağlamak amacıyla gerekli girişleri gerçekleştirir ve işlemleri yürütürler.

Vekiller, Türk Patent ve Marka Kurumunda müvekkillerin haklarını tesis etmesi, korunmasını sağlaması ve bunlarla alakalı olarak idare, her türlü ilişkilerin temini, tesisi ve yürütülmesi ile yükümlü olmaktadır.

Gerçek ya da Tüzel kişiliklerin kendileri de marka tescil başvurusu yapabileceği gibi; Türk Patent ve Marka Kurumunun Marka Vekil Siciline kaydı olan Marka Vekilleri aracılığı ile de muhtemel oluşabilecek hatalardan maddi ve manevi zaman kayıplarını engelleyerek marka tescil başvurusunda bulunabilirsiniz.

İncelemeli Patent ve İncelemesiz Patent olmak üzere Türkiye’de iki adet patent sistemi bulunmaktadır. İncelemesiz patent sisteminde kaynakları kısıtlı, maddi durumu yeterli olmayan, hızlı ancak kısıtlı olarak 7 yıl boyunca koruma sağlamaktadır. İncelemeli Patent sisteminde başvuru süreçleri uzun sürmektedir. İncelemeli Patent başvurusunun uzun sürmesinin sebebi patentlenebilir olup olmadığını gösterir inceleme raporuna göre tescil verildiği için sağlam ve uzun bir koruma elde edilmektedir. İncelemesiz patent, bazı şartların yerine getirilmesi şartı ile incelemeli patente dönüştürülebilmektedir. Patent ile aynı korumayı sağlayan faydalı modelin koruma süresi 10 yıldır. Faydalı model sisteminde araştırma veya inceleme işlemleri yoktur.

Buluşu bulan buluş sahibi tarafından patent başvurusu yapılması halinde Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından koruma altına alınarak verilen bir patent türüdür. Buluş sahibi müsaade etmediği sürece başkalarının bu buluşu üretebilmesi, kullanabilmesi, satabilmesini belirli sürelere bağlı olmak üzere engelleme hakkını vermektedir.

Patenti alınmış olan Buluş; alınıp, satılabilen, kiraya verilebilen diğer mallar gibi patent sahibinin mülkiyeti haline gelmektedir.  Buluş sahibi patentini aldığı ülkede hak sahibi olabilir. Türkiye’de alınmış olan bir patent, sadece Türkiye içerisinde hak sahibi olmanızı sağlamaktadır. Bir başka ülkede alınmış olan Patentli ürünlerin Türkiye’ye ithal edilmesi halinde hak sahibi; ithali durdurma hakkına sahip olmaktadır. Buluş; tarım dahil olmak üzere sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanmaktadır.

Patent sahibi, buluşunu kullanmıyorsa Türk Patent ve Marka Kurumuna yapacağı yazılı bir başvuru neticesinde başvuru lisans verme teklifinin yayınlanmasını isteyebilir. Bu isteği ile ilgili ücretin yatırılmasının ardından Türk Patent ve Marka Kurumu lisans verme tekliflerini patent siciline kayıt ederek yayınlar. Lisans verme teklifleri halkın incelemesine açıktır.

Kimyasal maddeler ve usuller hariç patente konu olan teknik gelişmeye sahip ürünler için faydalı model tescili verilebilmektedir. Türkiye içerisinde kişi veya kurumların geliştirmiş oldukları ürünler için çok daha az maliyet ile koruma elde etmek isteyen buluş sahipleri için faydalı model tescili tercih edilebilecek ve tavsiye edilen bir sistem olmaktadır. Buluş sahibi, tescil yaptırmak istediği başvuru modellerinden dilerse patenti dilerse faydalı modeli seçebilir, bu kararı başvuru sahibi vermektedir. Faydalı model tescili yapılmadan önce dikkat edilmesi gereken en önemli durum, yeni olmayan ürünler için başvurunun yapılmaması gerektiğidir. Yeni olmayan ürünler için başvuru gerçekleştirilerek faydalı model belgesi alınsa bile, ürünün yeni olmadığı üçüncü şahıslar tarafından ispatlanırsa mahkeme yolu kullanılarak alınan faydalı model belgesinin iptal edilmesi söz konusu olmaktadır.

Patent hakkı;

1.Koruma süresinin dolması;

2.Patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi;

3.Yıllık ücretlerin ve ek ücretlerin belirtilen sürelerde ödenmemesi; durumlarından dolayı gerçekleşmez ise patent hakkı sona erer.

Marka tescili ile patent tescili arasında farklar bulunmaktadır. Bu yüzden markanıza patent alabilmeniz mümkün değildir. Bu sorunun çoğunlukla sorulmasının sebebi ise marka ve patent kavramlarının tam anlamı ile bilinmemesinden dolayı kaynaklanmaktadır. Marka; işletmelerin mal ve hizmetleri ayırt edici özelliğe sahip olan şekiller, harfler, sayılar ve her türlü işarete verilen addır. Markalar; Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilmektedir. Patent ise; teknik özelliği bulunan buluşların korunması ile ilgili kullanılan genel bir terimdir.

Türkiye’deki yürürlükte olan mevzuat neticesinde bazı özel hallerde yasal olmamasına rağmen aynı konu ile alakalı olarak birbiri ile alakası olmayan kişi veya kuruluşlara özellikle faydalı model belgeleri verilebilmektedir. Bu durumda gerçek hak sahibi dava yolunu kullanarak her zaman hakkının kendisine verilmesini talep edebilir.

Patent başvurusu yapılmadan önce dosyanın mutlak bir şekilde mühendis ve patent vekili eşliğinde hazırlanması oldukça önemlidir. Patent başvurusu yapacak olan şirket ve şahsın, geleceğini kurtarabileceği, şirketleri rakiplerine fark atabilecek bir patent dosyasının hazırlanmasında yapılacak olan en ufak hata bile ileri ki dönemde patent haklarının kısıtlanmasına ve patent ihlalinin kolaylaşmasına veya geçerliliğini kaybetmesine sebep olabilmektedir.  Yüksek meblağlar kazanabilecek ve başvuru türüne bağlı olarak 7 yıl veya 20 yıl şeklinde bir korum hakkının sağlanması için patent dosyanızın hazırlanmasıyla ilgili olarak patent mühendisine ve patent vekiline ödenecek ücretin önemsenmemesi gerekmektedir.

Patent dosyalarının hazırlanmasında teknik ve hukuki bilginin olması gerekmekte ve patent dosyalarının kendine özgü formatları bulunmaktadır. Bu yüzden patent dosyalarının hazırlanması ve tescilinin takip edilebilmesi için patent vekili ile çalışmak zorunlu olmasa bile patent tescilinin önemi ve dosyanın hazırlanmasının haricinde tescil prosedürlerinin yaklaşık olarak 3 yıl sürdüğünü, karmaşık ve uzun yapısı dolayısı ile patent vekili ile çalışmak oldukça önemli ve faydalıdır.

Patentli olan bir ürünün üzerinde tamir hakkın kapsamının ihlali anlamına gelmemektedir. Kuruluşlar veya kişiler belirli bir bedel ödeyerek almış oldukları patentli ürün üzerinde tamir işlemi yapabilmektedirler. Çünkü Patent sahibi ürünün satışını yaparak üzerindeki koruma hakkını tüketmektedir.

Ancak son kullanıcı hariç olmak üzere bir kişi tarafından, patent sahibinin izni olmaksızın ticari bir amaçlı patentin esas parçaları üzerinde yapılacak olan tamir kapsamını da aşarak yeniden elde etmek, üretmek boyutuna girecek bir şekilde olan faaliyetler tamir olarak değerlendirilmemektedir. Bu tür durumların somut örneğe göre değerlendirmesi yerinde olacaktır.

  1. Seçeceğiniz Patent vekilin kesinlikle mühendis olmasına dikkat edin ve mühendis olan birisini seçin. Buluşunuz ile ilgili bir konuda mühendis ile çalışmanız sizler için çok daha iyi olacaktır.
  2. Seçeceğiniz Patent vekilinin daha önce dosya hazırlayıp hazırlamadığını, hazırladıysa adetini ve bu konuda kaç yıllık tecrübesi olup olmadığını sorun.
  3. Seçeceğiniz Patent vekilinin patent mevzuatına ne kadar hâkim olmadığını sorun. Sorduğunuz sorulara aldığınız cevapların net ve sizi tahmin ettiğinden emin olun. Sadece teknik bilgi bu konuda yetersiz kalmaktadır. Patent vekilinin patent mevzuatlarına, prosedürlerine ve uygulamalarına da hâkim olması gerekmektedir.
  4. Patent vekilinin hukuki bir birikimi olup olmadığını, sektörünüzle alakalı patentleri iyi analiz edemediğini öğrenin.
  5. Patent vekilini diğer patent vekillerinden çok daha ucuza işlem yapıyor diye kesinlikle seçmeyin. Yaptığınız masrafların karşılığını doğru bir şekilde almanız gerekmektedir. Bu yüzden güvenebileceğiniz, kendinizi rahat hissettiğiniz bir patent vekilini seçmeye özen gösteriniz. Buluşunuzun geleceğini tehlikeye atmaktan kaçınınız.

Başvuru yapmadan önce yenilik araştırmasının detaylı bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Bu konuda Bilgi Patent ‘e ulaşmanız halinde sizlere yardımcı olmaktayız.

Patent başvurusu için kesinlikle net bir maliyet vermek mümkün değildir. Başvuru yapıldıktan sonraki süreçte ve belgenin alınması durumundaki ödenecek olan ücretler çeşitlilik gösterebilmekte ve patentin alınmasının ardından süre gelen 20 yıl içerisinde yıllık ücretler her yıl düzenlenmektedir. Patent maliyetleri için bizlere WhatsApp’dan veya telefon yolu ile ulaşmanız halinde genel bilgi ve fiyat bilgisi sunabilmemiz mümkün olacaktır. Ayrıca yurtdışında patent başvuruları yapılarak koruma elde etmek istiyorsanız bu ücretlerde değişiklik göstermektedir. Ödenmesi gereken ücretler koruma talep edilen ülke için farklı tutarlar olabilmektedir. 23 Ağustos 2006 tarihinden sonra yapılan tüm başvurular için TÜBİTAK teşviklerinden yararlanabilmeniz mümkündür.

Elbette koruyabilirsiniz. Üretimini yapmış olduğunuz makinenin çalışma mantığı dünya üzerinde herhangi bir şekilde yoksa ve yaptığınız makine emsallerine göre büyük oranda avantaj sağlıyorsa patent başvurusu yapılmasını tavsiye etmekteyiz. Ancak ürettiğiniz makinenin hali hazırda piyasada mevcutsa ve sizin makineniz ile diğerleri arasında belli detaylar sayesinde ayrım sağlanıyorsa faydalı model başvurusu yapmanızı öneririz. Patent mi yoksa Faydalı model başvurusu mu yapılacağının kararını uzman patent vekili incelemesi sonrasında cevap bulacaktır.

Maalesef ki noterden tasdik ettirdiğiniz buluşa dair açıklamanın patent hakkı mümkün olmamaktadır. Buluşlarınıza patent koruma hakkı sağlayan Türkiye’deki tek yetkili kurum; Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.

Bu sorunun cevabı yapılan değişikliğin nevine göre farklılık göstermektedir. Genellikle malzemeye yönelik basit değişiklikler (çelik olan bir parçayı alüminyum yapmak gibi) gerçekten bir avantaj sağlamıyorsa buluş niteliği taşımadığından dolayı faydalı model veya patentle korunamamaktadır. Diğer taraftan kullanılan malzemede içerik açısından yenilikler varsa (malzeme alaşımını değiştirerek daha hafif ama daha mukavim bir malzeme üretmek gibi), bu tür buluşlar direk kimya ve malzeme bilimi ile ilgili olduğundan ancak patentle korunabilmektedir.

Buluşunuz ile ilgili olarak Patent başvurusu yapılmadan önce buluşunuzun yeni olup olunmadığı hakkında ön araştırmanın yapılması gerekmektedir. Bu konuda firmamıza ulaşmanız halinde buluşunuz ile ilgili gerekli araştırmanın patent vekili uzmanlarımızdan tarafından yapılacağından emin olabilirsiniz.

Yeni olduğuna inandığınız bir buluşunuz var ise bunu koruma altına almanızı tavsiye etmekteyiz. Aksi halde; Rakip firmaların veya kişilerin hemen ürününüz ile ilgili taklit yoluna giderek belki de düşük fiyatlarla piyasaya sürerek pazar payınızı ciddi oranda daraltması.

Bazı şahıslarda sizin başvurunuzu kendi adına Patent veya Faydalı model tescilini gerçekleştirerek yaptırım uygulayabilir. Bu durumda sizlerin aksini ispatlamanız size ait bir başvuru olmadığı için yıllarca sürebilmektedir.

Bu dokümanlarda buluş ile ilgili anlatımın buluş konusunda uzman bir kişinin bu anlatımı okuduğunda buluşu uygulayabileceği kadar açık ve ayrıntılı olarak yazılmış teknik bilgiler ayrıca başvuru da eklenmiş ise teknik çizimler de bulunmaktadır.

Buradaki en önemli nokta rakip firmanın yapmış olduğu değişikliklerin içeriğidir. Bu anlamda yapılacak ilk inceleme rakip firmanın yapmış olduğu başvurunun sizin başvurunuza bağımlı bir kalıp halinde kalıp kalmadığının tespitidir. Başvurunuzu uzman bir patent vekili hazırlamışsa zaten bu kalıpları mümkün olduğunca geniş tutmuş ve rakip firmaların bu girişimlerini engellemiştir.

Rakip firmanın faydalı model ürünü gerçekten buluş niteliği taşıyıp taşımadığını, emsallerine göre gerçekten teknik bir artısı olup olmadığı uzman bir vekilin görüşleri neticesinde değerlendirilmelidir. Bir ürünün Patent ya da faydalı model hakkını elde edebilmesi için buluş niteliği taşıması en temel unsurlardan birisidir.

Rakip firmanın yapmış olduğu patent veya faydalı model başvurusu sizin patent veya faydalı modelinizi ihlal ettiğini tespit ederseniz, rakip firmanın faydalı modeline resmi patent bülteninde yayınlandığında itiraz etmeniz gerekmektedir.

Patent veya faydalı model tescili yaptırmadan önce düşünmeniz gereken tek şey “ben rakip firma olsaydım bu ürünü nasıl taklit ederdim?” olmalıdır. Bu düşünceye sahip olmanız patentiniz ya da faydalı modeliniz ile alakalı olarak aklınızdaki alternatifleri ortaya koymanızı sağlar. Bu konuda da patent vekilinizi bilgilendirmeniz oldukça iyi olacaktır başvurunuz için.